PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn HảiÂm nhạc6A     
2Nguyễn Văn HảiÂm nhạc6B     
3Nguyễn Văn HảiÂm nhạc6C     
4Nguyễn Văn HảiÂm nhạc6D     
5Nguyễn Văn HảiÂm nhạc6E     
6Nguyễn Văn HảiÂm nhạc7A     
7Nguyễn Văn HảiÂm nhạc7B     
8Nguyễn Văn HảiÂm nhạc7C     
9Nguyễn Văn HảiÂm nhạc7D     
10Nguyễn Văn HảiÂm nhạc7E     
11Nguyễn Văn HảiÂm nhạc8A     
12Nguyễn Văn HảiÂm nhạc8B     
13Nguyễn Văn HảiÂm nhạc8C     
14Nguyễn Văn HảiÂm nhạc8D     
15Nguyễn Văn QuýCông nghệ6A     
16Nguyễn Văn QuýCông nghệ6B     
17Nguyễn Văn QuýCông nghệ6C     
18Nguyễn Văn QuýCông nghệ6D     
19Nguyễn Văn QuýCông nghệ6E     
20Trần Trọng TiệpCông nghệ7A     
21Trần Trọng TiệpCông nghệ7B     
22Trần Trọng TiệpCông nghệ7C     
23Trần Trọng TiệpCông nghệ7D     
24Trần Trọng TiệpCông nghệ7E     
25Trần Trọng TiệpCông nghệ8A     
26Trần Trọng TiệpCông nghệ8B     
27Trần Trọng TiệpCông nghệ8C     
28Trần Trọng TiệpCông nghệ8D     
29Trần Trọng TiệpCông nghệ9A     
30Trần Trọng TiệpCông nghệ9B     
31Trần Trọng TiệpCông nghệ9C     
32Trần Trọng TiệpCông nghệ9D     
33Nguyễn Thị HờiĐịa lí6A0    
34Nguyễn Thị HờiĐịa lí6B     
35Nguyễn Thị HờiĐịa lí6C     
36Nguyễn Thị HờiĐịa lí6D     
37Nguyễn Thị HờiĐịa lí6E     
38Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí7A0    
39Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí7B     
40Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí7C     
41Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí7D     
42Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí7E     
43Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí8A     
44Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí8B     
45Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí8C     
46Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí8D     
47Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí9A0    
48Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí9B     
49Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí9C     
50Nguyễn Thị ThiêmĐịa lí9D     
51Cao Xuân DươngGdcd6A0    
52Cao Xuân DươngGdcd6B     
53Cao Xuân DươngGdcd6C     
54Cao Xuân DươngGdcd6D     
55Cao Xuân DươngGdcd6E     
56Vũ Thị LoanGdcd7A     
57Vũ Thị LoanGdcd7B     
58Vũ Thị LoanGdcd7C     
59Vũ Thị LoanGdcd7D     
60Vũ Thị LoanGdcd7E     
61Vũ Thị LoanGdcd8A     
62Vũ Thị LoanGdcd8B     
63Vũ Thị LoanGdcd8C     
64Vũ Thị LoanGdcd8D     
65Cao Xuân DươngGdcd9A     
66Cao Xuân DươngGdcd9B     
67Cao Xuân DươngGdcd9C     
68Cao Xuân DươngGdcd9D     
69Bùi Hữu ĐạiHóa học8A     
70Bùi Hữu ĐạiHóa học8B     
71Bùi Hữu ĐạiHóa học8C     
72Bùi Hữu ĐạiHóa học8D     
73Bùi Hữu ĐạiHóa học9A     
74Bùi Hữu ĐạiHóa học9B     
75Bùi Hữu ĐạiHóa học9C     
76Bùi Hữu ĐạiHóa học9D     
77Vũ Thị Thanh KhuyênLịch sử6A     
78Vũ Thị Thanh KhuyênLịch sử6B     
79Vũ Thị Thanh KhuyênLịch sử6C     
80Vũ Thị Thanh KhuyênLịch sử6D     
81Vũ Thị Thanh KhuyênLịch sử6E     
82Nguyễn Duy NamLịch sử7A     
83Nguyễn Duy NamLịch sử7B     
84Nguyễn Duy NamLịch sử7C     
85Nguyễn Duy NamLịch sử7D     
86Nguyễn Duy NamLịch sử7E     
87Vũ Thị LoanLịch sử8A     
88Vũ Thị LoanLịch sử8B     
89Vũ Thị LoanLịch sử8C     
90Vũ Thị LoanLịch sử8D     
91Vũ Thị LoanLịch sử9A     
92Vũ Thị LoanLịch sử9B     
93Vũ Thị LoanLịch sử9C     
94Vũ Thị LoanLịch sử9D     
95Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật6A     
96Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật6B     
97Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật6C0    
98Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật6D     
99Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật6E     
100Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật7A     
101Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật7B     
102Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật7C     
103Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật7D     
104Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật7E     
105Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật8A     
106Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật8B     
107Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật8C     
108Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật8D     
109Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật9A     
110Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật9B     
111Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật9C     
112Vũ Thị Hằng NgaMĩ thuật9D     
113Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ6A     
114Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ6B     
115Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ6C     
116Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ6D     
117Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ6E     
118Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ7A     
119Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ7B     
120Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ7C     
121Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ7D     
122Nguyễn Văn HuyNgoại ngữ7E     
123Phạm Thị ChâmNgoại ngữ8A     
124Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ8B     
125Nguyễn Hữu DiệnNgoại ngữ8C     
126Phạm Thị ChâmNgoại ngữ8D     
127Phạm Thị ChâmNgoại ngữ9A     
128Phạm Thị ChâmNgoại ngữ9B     
129Phạm Thị ChâmNgoại ngữ9C     
130Phạm Thị ChâmNgoại ngữ9D     
131Nguyễn Thị AnhNgữ văn6A     
132Nguyễn Thị AnhNgữ văn6B     
133Nguyễn Thị AnhNgữ văn6C     
134Cao Xuân DươngNgữ văn6D     
135Cao Xuân DươngNgữ văn6E     
136Vũ Thị Thanh KhuyênNgữ văn7A     
137Vũ Thị Thanh KhuyênNgữ văn7B     
138Vũ Thị Thanh KhuyênNgữ văn7C     
139Vũ Thị Thanh KhuyênNgữ văn7D     
140Nguyễn Thị Kim CúcNgữ văn7E     
141Nguyễn Thị AnhNgữ văn8A     
142Nguyễn Thị Kim CúcNgữ văn8B     
143Nguyễn Thị Kim CúcNgữ văn8C     
144Nguyễn Thị AnhNgữ văn8D     
145Nguyễn Thị HờiNgữ văn9A     
146Nguyễn Thị HờiNgữ văn9B     
147Nguyễn Duy NamNgữ văn9C     
148Nguyễn Duy NamNgữ văn9D     
149Đào Thị NguyệtSinh học6A     
150Đào Thị NguyệtSinh học6B     
151Trần Thị TỉnhSinh học6C     
152Đào Thị NguyệtSinh học6D     
153Đào Thị NguyệtSinh học6E     
154Nguyễn Thành ĐứcSinh học7A     
155Nguyễn Thành ĐứcSinh học7B     
156Trần Thị TỉnhSinh học7C     
157Trần Thị TỉnhSinh học7D     
158Trần Thị TỉnhSinh học7E     
159Trần Thị TỉnhSinh học8A     
160Trần Thị TỉnhSinh học8B     
161Trần Thị TỉnhSinh học8C     
162Trần Thị TỉnhSinh học8D     
163Đào Thị NguyệtSinh học9A     
164Đào Thị NguyệtSinh học9B     
165Đào Thị NguyệtSinh học9C     
166Đào Thị NguyệtSinh học9D     
167Nguyễn Đức MinhThể dục6A     
168Nguyễn Đức MinhThể dục6B     
169Nguyễn Đức MinhThể dục6C     
170Nguyễn Đức MinhThể dục6D     
171Nguyễn Đức MinhThể dục6E     
172Phạm Nguyễn ThảoThể dục7A     
173Phạm Nguyễn ThảoThể dục7B     
174Phạm Nguyễn ThảoThể dục7C     
175Phạm Nguyễn ThảoThể dục7D     
176Phạm Nguyễn ThảoThể dục7E     
177Nguyễn Đức MinhThể dục8A     
178Nguyễn Đức MinhThể dục8B     
179Nguyễn Đức MinhThể dục8C     
180Nguyễn Đức MinhThể dục8D     
181Phạm Nguyễn ThảoThể dục9A     
182Phạm Nguyễn ThảoThể dục9B     
183Phạm Nguyễn ThảoThể dục9C     
184Phạm Nguyễn ThảoThể dục9D     
185Vũ Thị PhượngToán6A0    
186Vũ Thị PhượngToán6B     
187Vũ Thị PhượngToán6C     
188Bùi Hữu ĐạiToán6D     
189Vũ Ngọc ĐạtToán7A0    
190Vũ Ngọc ĐạtToán7B     
191Vũ Ngọc ĐạtToán8A43    
192Trần Văn GhiToán8B0    
193Vũ Thị PhượngToán8C     
194Trần Văn GhiToán8D     
195Vũ Ngọc ĐạtToán9A0    
196Vũ Ngọc ĐạtToán9B     
197Trần Văn GhiToán9C     
198Trần Văn GhiToán9D     
199Nguyễn Thị ThươngTự chọn6A     
200Nguyễn Thị ThươngTự chọn6B     
201Nguyễn Thị ThươngTự chọn6C     
202Nguyễn Thị ThươngTự chọn6D     
203Nguyễn Thị ThươngTự chọn6E     
204Nguyễn Văn QuýVật lí6A     
205Nguyễn Văn QuýVật lí6B     
206Nguyễn Văn QuýVật lí6C     
207Nguyễn Văn QuýVật lí6D     
208Nguyễn Văn QuýVật lí6E     
209Nguyễn Thị ÁnhVật lí7A0    
210Nguyễn Thị ÁnhVật lí7B     
211Nguyễn Thị ÁnhVật lí7C     
212Nguyễn Thị ÁnhVật lí7D     
213Nguyễn Thị ÁnhVật lí7E     
214Nguyễn Thị ÁnhVật lí8A     
215Nguyễn Thị ÁnhVật lí8B     
216Nguyễn Thị ÁnhVật lí8C     
217Nguyễn Thị ÁnhVật lí8D     
218Nguyễn Thị ÁnhVật lí9A     
219Nguyễn Thị ÁnhVật lí9B     
220Nguyễn Thị ÁnhVật lí9C     
221Nguyễn Thị ÁnhVật lí9D