PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư 13/2020/BGDĐT ngày 26/5/2020 về việc Ban hanh quy định CSVC trường học có hiệu lực từ 11/7/2020 24/10/2020 [HyperLink19]
2 Thông tư 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc Ban hanh điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học có hiệu lực từ 01/11/2020 24/10/2020 [HyperLink19]
3 THÔNG TƯ 26/2020/BGDĐT (sửa đổi 1 số điều TT58) 05/10/2020 [HyperLink19]
4 Quy chế chuyên môn năm học 2020 - 2021 05/10/2020 [HyperLink19]
5 THÔNG TƯ 58/BGDĐT (Quy chế đánh giá, xếp loại HS) 10/04/2019 [HyperLink19]
6 QUYẾT ĐỊNH 11/2006/BGDĐT (Quy chế xét tốt nghiệp THCS) 10/04/2019 [HyperLink19]
7 THÔNG TƯ 18/2018/BGDĐT (22/8/2018) (Kiểm định chất lượng GD và công nhận trường chuẩn Quốc gia) 18/03/2019 [HyperLink19]
8 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (LẦN 2) NĂM HỌC 2018 - 2019 (từ 11/03/2019) 18/03/2019 [HyperLink19]
9 MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC 25/01/2019 [HyperLink19]
10 HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN NĂM HỌC 2018 - 2019 15/01/2019 [HyperLink19]
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II_LẦN 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019 (Thực hiện từ ngày 07/01/2019) 05/01/2019 [HyperLink19]
12 THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 - LẦN 3 (thực hiện từ tuần 10) 27/10/2018 [HyperLink19]
13 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I_1819 (Thực hiện từ ngày 17/09) 09/10/2018 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu học kì I - Năm học 2018 - 2019 thực hiện từ ngày 27/08/2018 06/09/2018 [HyperLink19]
15 QUY ĐỊNH VỀ NỀ NẾP CHUYÊN MÔN 2018 - 2019 27/08/2018 [HyperLink19]