PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TPVH-00064 Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trờiNguyễn Văn ĐứcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00063 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00062 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00061 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00060 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00059 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00058 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00057 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00056 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00055 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00054 Thơ Đỗ Trọng ThânNguyễn Minh PhướcTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00053 Thơ nhà giáo Hải DươngNguyễn Văn ThụyTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00052 Thơ nhà giáo Hải DươngNguyễn Văn ThụyTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00051 Thơ nhà giáo Hải DươngNguyễn Văn ThụyTác phẩm văn học Trong kho
TPVH-00050 Thơ nhà giáo Hải DươngNguyễn Văn ThụyTác phẩm văn học Trong kho
12345678910...