PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Hoàng Vy Thông
   Sinh ngày: 06/01/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bái Dương- Lương Điền- Cẩm Giàng- HD
   Thành tích:     Học sinh giỏi tỉnh môn Thể dục
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Xuân
   Sinh ngày: 04/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đông Giao- Lương Điền- Cẩm Giàng- HD
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Hoài Anh
   Sinh ngày: 16/11/2002  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Đông Giao- Lương Điền - CG - HD
   Thành tích:     Học sinh giỏi tỉnh môn Thể dục
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Đình Sáng
   Sinh ngày: 03/09/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bối Tượng
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Vũ Anh Thư
   Sinh ngày: 29/09/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Khê
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ Xuân Vũ
   Sinh ngày: 27/04/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đông Giao
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015