PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 25/01/2021
*Buổi sáng:
- HS học theo thời khóa biểu
- Giao lưu với Hội người khuyết tật tỉnh Hải Dương từ 7h, động viên HS đội tuyển văn hóa dự thi cấp tỉnh (đ/c Dương; Hải và GVCN nam hỗ trợ trang trí sân khấu)
- GV đặng kí viết SKKN nộp 01 bản về nhà trường (đ/c Đức nhận)
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.
- Đ/c Lộc; Đức; Ghi; N.Anh dự HN tổng kết Hội thi GVG cấp huyện từ 13h30’ và HN sơ kết học kì I từ 14h30’ (đ/c Lộc, Đức) tại Hội trường PGD

Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 26/01/2021
*Buổi sáng:
- HS học theo thời khóa biểu
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.
- 02 HS lớp 9A tập luyện đá cầu tại THCS Tân Trường
- Tập luyện đội tuyển Giai điệu tuổi hồng từ 14h (đ/c Hải)

Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 27/01/2021
*Buổi sáng:
- HS học theo thời khóa biểu
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.
- HS dự thi HSG cấp tỉnh môn văn hóa tại THCS Ngọc Châu – TPHD (từ 13h30’)

Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 28/01/2021
*Buổi sáng:
- HS học theo thời khóa biểu
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.
- Tập luyện đội tuyển Giai điệu tuổi hồng từ 14h (đ/c Hải)
- 02 HS lớp 9A tập luyện đá cầu tại THCS Tân Trường

Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 29/01/2021
*Buổi sáng:
- HS học theo thời khóa biểu
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.

Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ bẩy : 30/01/2021
*Buổi sáng:
|- HS các lớp học theo thời khóa biểu
- Hội ý GVCN, TPT Đội sau tiết 04
*Buổi chiều:
- HS ôn tập theo lịch.
- 02 HS lớp 9A tập luyện đá cầu tại THCS Tân Trường.