PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2020 - 2021

            Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

            Căn cứ công văn số 757/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2020 – 2021;

           Căn cứ Kế hoạch số 37/PGDĐT-THCS ngày 15/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng đã được UBND huyện phê duyệt;

          Căn cứ công văn số 08/PGDĐT-THCS ngày 18/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 -2021;

          Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,

          Trường THCS Lương Điền xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

- Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dục tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5 lớp 6, dự kiến: 200 học sinh

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học Lương Điền

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường khác nhưng có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) tại xã Lương Điền.

- Học sinh tham gia dự tuyển phải có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (11 tuổi), trường hợp khác ngoài quy định tại Điều 37, nhà trường sẽ báo cáo PGD để giải quyết.

5. Hồ sơ dự tuyển: Gồm:

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu)

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng)

- Học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ (bản chính); có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

- Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

6. Lịch làm việc cụ thể:

- Từ 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020: Hội đồng tuyển sinh tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trường THCS Lương Điền.

- Ngày 13/7/2020: Tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và báo cáo tình hình tuyển sinh với PGD.

- Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 18/7/2020: Tiến hành xét tuyển sinh theo Quy chế.

- Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 30/7/2020: Tiếp tục nhận hồ sơ và xét tuyển bổ sung (nếu có)

- Ngày 31/7/2020: Duyệt kết quả tuyển sinh với PGD

7. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND xã để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND xã tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND xã, nêu rõ đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 30/6/2020 đến ngày 01/7/2020).

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học; nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường THCS Lương Điền năm học 2020 – 2021. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về nhà trường theo số ĐT: 0906186936 hoặc 0987653732 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Website trường;

- Lưu VT.

Lương Điền, ngày 22 tháng 6 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Thành Đức

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thực hiện công văn số 14/LT/PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng về việc “ Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, ... Cập nhật lúc : 7 giờ 49 phút - Ngày 14 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
Thư viện xin được gửi tới toàn thể quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách được mang tên: "Bác Hồ viết di chúc "Sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2009. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 49 phút - Ngày 1 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
Trong niềm hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới, ngày 4/9/2020 trường THCS Lương Điền long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia ... Cập nhật lúc : 8 giờ 39 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhằm đẩy lùi dịch bệnh ... Cập nhật lúc : 7 giờ 46 phút - Ngày 17 tháng 8 năm 2020
Xem chi tiết
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 của trường THCS Lương Điền. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 29 phút - Ngày 15 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Lương Điền giai đoạn 2015 - 2020 ... Cập nhật lúc : 1 giờ 3 phút - Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát tr ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 11 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo tài khoản và dạy học trực tuyến trên Olm.vn của trường Đại học sư phạm Hà Nội ... Cập nhật lúc : 11 giờ 19 phút - Ngày 5 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Trọn bộ hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hội họp, dạy học trực tuyến phổ biến nhất Zoom meeting ... Cập nhật lúc : 9 giờ 49 phút - Ngày 2 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số hướng dẫn, lưu ý d ... Cập nhật lúc : 7 giờ 45 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đáp án toán 6 7 8 9 2015 - 2016
Đáp án Ngữ Văn 6789 2015 - 2016
Bảng xếp thứ tự các trường THCS thi vào lớp 10 năm 2013 - 2014
Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2013 - 2014 môn Toán (đợt 1)
Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2013 - 2014 môn Toán (đợt 2)
Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2013 - 2014 môn Ngữ văn (đợt 2)
Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2013 - 2014 môn Ngữ văn (đợt 1)
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2013 - 2014 môn Toán 7
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2013 - 2014
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2013 - 2014
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
12
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thông tư 13/2020/BGDĐT ngày 26/5/2020 về việc Ban hanh quy định CSVC trường học có hiệu lực từ 11/7/2020
Thông tư 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc Ban hanh điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học có hiệu lực từ 01/11/2020
THÔNG TƯ 26/2020/BGDĐT (sửa đổi 1 số điều TT58)
Quy chế chuyên môn năm học 2020 - 2021
THÔNG TƯ 58/BGDĐT (Quy chế đánh giá, xếp loại HS)
QUYẾT ĐỊNH 11/2006/BGDĐT (Quy chế xét tốt nghiệp THCS)
THÔNG TƯ 18/2018/BGDĐT (22/8/2018) (Kiểm định chất lượng GD và công nhận trường chuẩn Quốc gia)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (LẦN 2) NĂM HỌC 2018 - 2019 (từ 11/03/2019)
MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN NĂM HỌC 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II_LẦN 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019 (Thực hiện từ ngày 07/01/2019)
THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 - LẦN 3 (thực hiện từ tuần 10)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I_1819 (Thực hiện từ ngày 17/09)
Thời khóa biểu học kì I - Năm học 2018 - 2019 thực hiện từ ngày 27/08/2018
QUY ĐỊNH VỀ NỀ NẾP CHUYÊN MÔN 2018 - 2019